Velkommen

Korsør Roklub blev stiftet 17 juni 1910 og lægger sig dermed lige op ad Korsør Biografteater, der er verdens ældste biograf og også over 100 år. Så noget kan vi da brøste os af i Korsør.

Det startede i tidernes morgen, så at sige, med robåde og et lille klubhus. Og som alt her i verden, så blev bådene flere og klubhuset større. Klubbens daværende og nuværende medlemmer har deltaget i rokonkurrencer og de små trofæer kan ses når man går op ad trappen til 1. sal.

Senere sneg der sig også nogle kajakker ind, selvom de "rigtige" både ikke var meget for det i roning1starten, så er en kajak, robåd eller anden bådtype uanset udseende og mandskab, et lille fartøj bemandet af én eller flere roere der lægger kraft og lyst til at være på vandet. Man er - i samme båd!

Nu til dags er det overvejende havkajakkerne der præger klubbens bådehal, som det også er tilfældet i andre klubber rundt om i landet. Og nye klubber skyder op hele tiden. Roning er ikke bare en trend, men en livsstil.

Klubben råder over klubhavkajakker og turkajakker, en dobbelt turkajak, inriggerrobåde 2-4 åres, outriggere, singlescullere og snart også et antal børne havkajakker og nogle kanoer.

kayak3.png Kanoerne kan især bruges til familier, der med børn kan tage en tur på Noret. Til kurser har klubben båd og udstyr til rådighed, så man derved kan komme på vandet uden at skulle bruge en formue på udstyr, inden at man har prøvet de forskellige bådetyper og grej.

Alt i alt, er der uanede af muligheder i Korsør Roklub. Dem der skaber mulighederne er klubbens egne medlemmer og hvis du som nyt fremtidigt medlem har ideer eller ønsker om noget, så er det bare om at øse ud af dem. Sammen skaber vi en sund og god fremtid for klubben.